CHÓR MIESZANY IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

numer KRS 0000161221; numer NIP 7791883406 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji22-05-2003
Data ostatniej zmiany18-05-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I OGÓLNYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ZARZĄD MOŻE JEDNAK UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WICEPREZESOWI DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Cel działania

1. PROPAGOWANIE DOROBKU KULTURALNEGO POLSKI W KRAJU I ZAGRANICĄ. 2. INTEGRACJA LUDZI MAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA ŚPIEWACZE, MUZYCZNE I ARTYSTYCZNE. 3. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI, ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ. 4. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. 5. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI. 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWÓJ KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI. 7. EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY. 8. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO OŚWIATOWA UMOŻLIWIAJĄCA AKTYWIZACJĘ ŻYCIA SENIORÓW.

Osoby kluczowe w firmie CHÓR MIESZANY IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

  • Krzysztof Kokotkiewicz Członek organu nadzoru
  • Małgorzata Mikołajewska SEKRETARZ
  • Wadim Zorin Członek organu nadzoru
  • Agnieszka Zajączkowska SKARBNIK
  • Janina Przybylska PREZES
  • Mariusz Polarczyk WICEPREZES ZARZĄDU