OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODGÓRZU

numer KRS 0000161230; numer NIP 9710602316 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji16-05-2003
Data ostatniej zmiany23-09-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD OSP

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJE W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ, ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI. 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. 5. UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELSKICH. 6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODGÓRZU

  • Jacek Wasilewski Członek organu nadzoru
  • Mariusz Sierocki GOSPODARZ
  • Bogdan Dryńkowski SEKRETARZ
  • Jan Jędrzejczak Członek organu nadzoru
  • Janusz Sierocki NACZELNIK OSP
  • Andrzej Korytkowski SKARBNIK
  • Marek Dan Członek organu nadzoru
  • Eugeniusz Wiktorski PREZES ZARZĄDU OSP