STUDENCKA MIĘDZYUCZELNIANA ORGANIZACJA KRESOWIAKÓW

numer KRS 0000161232; numer NIP 1251186652 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji16-05-2003
Data ostatniej zmiany15-03-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD GŁÓWNY

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST POMOC OSOBOM DEKLARUJĄCYM NARODOWOŚĆ POLSKĄ UCZĄCYM SIĘ W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB POZA JEJ GRANICAMI A NIEPOSIADAJĄCYM OBYWATELSTWA POLSKIEGO ALBO POSIADAJĄCYM JE KRÓCEJ NIŻ 2 LATA I POCHODZĄCYM Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ I Z KRAJÓW BYŁEGO ZSRR.

Osoby kluczowe w firmie STUDENCKA MIĘDZYUCZELNIANA ORGANIZACJA KRESOWIAKÓW

  • Yana Adamskaya Członek organu nadzoru
  • Sergey Kuzyonnyy CZŁONEK ZARZĄDU
  • Veronika Linevych SEKRETARZ

Brak powiązanych podmiotów