OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BORKOWIE KOŚCIELNYM

numer KRS 0000161236; numer NIP 7761551591 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji19-05-2003
Data ostatniej zmiany11-04-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄU REPREZENTUJE OSPNA ZEWNĄTRZ. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJE W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI. 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. 5. UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH. 6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BORKOWIE KOŚCIELNYM

 • Arkadiusz Tomkalski Członek organu nadzoru
 • Arkadiusz Cupała CZŁONEK ZARZĄDU
 • Jarosław Cywiński PREZES
 • Józef Grabowski W-CE PREZES
 • Jan Kozakiewicz Członek organu nadzoru
 • Filip Osuchowski GOSPODARZ
 • Kazimierz Szablewski SEKRETARZ
 • Stanisław Jaśkiewicz WICEPREZES-NACZELNIK
 • Jarosław Malicki Członek organu nadzoru
 • Małgorzata Cywińska KRONIKARZ
 • Ireneusz Krysztofiak SKARBNIK