MŁODZIEŻOWE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE W LIKWIDACJI

numer KRS 0000177583 W likwidacji

Status W likwidacji
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji29-10-2003
Data ostatniej zmiany05-02-2008
Nazwa organu nadzoruGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Cel działania

1. PROPAGOWANIE ROZWOJU INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI STUDENTÓW, UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH I GIMNAZJALISTÓW. 2. DZIAŁANIE NA RZECZ ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU MŁODYCH LUDZI W TWORZENIU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. 3. PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW MTI, A TAKŻE ODDZIAŁYWANIE W TYM KIERUNKU NA OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI MTI. 4. UŁATWIANIE WYMIANY INFORMACJI W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻOWYM, NA TERENIE KRAJU I ZA GRANICĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ. 5. TWORZENIE PŁASZCZYZNY WYMIANY INFORMACJI I ROZWOJU KOLEŻEŃSKICH KONTAKTÓW WŚRÓD OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZASTOSOWANIEM ZDOBYCZY TECHNIKI KOMPUTEROWEJ W NAUCZANIU ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POWSZECHNEJ EDUKACJI INFORMATYCZNEJ. 6. POPULARYZACJA W SPOŁECZEŃSTWIE ZAGADNIEŃ INFORMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ. 7. REPREZENTOWANIE CZŁONKÓW MTI, ICH OPINII, POTRZEB, INTERESÓW I UPRAWNIEŃ WOBEC SPOŁECZEŃSTWA, WŁADZ ORAZ STOWARZYSZEŃ W KRAJU I ZA GRANICĄ. 8. POPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I NAUKOWO-TECHNICZNEJ WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH INFORMATYKI I DOSKONALENIA METOD JEJ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA. 9. PROWADZENIE BADAŃ NAD ULEPSZANIEM I ROZWOJEM EDUKACYJNYCH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH. 10. DOSKONALENIE PROGRAMÓW I METOD POWSZECHNEGO KSZTAŁCENIA INFORMATYCZNEGO. 11. DORADZTWO ORAZ POMOC PRAWNA I MERYTORYCZNA, A TAKŻE EKONOMICZNA JEDNOSTKOM OŚWIATOWYM ORAZ SZKOLENIA. 12. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INTEGRUJĄCEJ CZŁONKÓW MTI POPRZEZ AKTYWNOŚĆ KULTURALNĄ, REKREACYJNĄ I TOWARZYSKĄ. 13. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WYKŁADOWCÓW UCZELNI WYŻSZYCH, NAUCZYCIELI SZKÓŁ ŚREDNICH, STUDENTÓW I UCZNIÓW. 14. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EKOLOGII.

Osoby kluczowe w firmie MŁODZIEŻOWE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE W LIKWIDACJI

  • Andrzej Szandała Członek komitetu założycielskiego
  • Agnieszka Bryła Członek organu nadzoru
  • Piotr Dudzik Członek komitetu założycielskiego
  • Łukasz Szczęsny Członek organu nadzoru
  • Rafał Kurianowicz Członek komitetu założycielskiego
  • Marta Bielska Członek organu nadzoru

Brak powiązanych podmiotów