OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RASZEWIE WŁAŚCIAŃSKIM

numer KRS 0000178914 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji06-11-2003
Data ostatniej zmiany06-11-2003
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOŚCIĄ PRAC ZARZĄDU UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES, NACZELNIK I SKARBNIK

Cel działania

CELEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ JEST: 1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI. 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. 5. UCZESTNICTWO I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH. 6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RASZEWIE WŁAŚCIAŃSKIM

 • Eugeniusz Dombrowski Członek organu nadzoru
 • Mieczysław Smółka CZŁONEK ZARZĄDU
 • Adam Panek PREZES
 • Zdzisław Dombrowski WICEPREZES
 • Janusz Czekalski Członek organu nadzoru
 • Mariusz Dybowski GOSPODARZ
 • Ryszard Bielawa SEKRETARZ
 • Adam Czekalski Z-CA NACZELNIKA
 • Janusz Dombrowski Członek organu nadzoru
 • Sławomir Biegalewski NACZELNIK-WICEPREZES
 • Robert Krawczyk SKARBNIK

Brak powiązanych podmiotów