OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWYM ŚWIĘTOWIE

numer KRS 0000178916 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji13-11-2003
Data ostatniej zmiany13-10-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI. 2. BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4. ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OSP KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. 5. UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH 6. WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWYM ŚWIĘTOWIE

  • Arkadiusz Gruszecki Członek organu nadzoru
  • Tomasz Słobodzian CZŁONEK ZARZĄDU
  • Marcin Misztoft SEKRETARZ
  • Dawid Zegan Członek organu nadzoru
  • Paweł Trawka NACZELNIK
  • Wojciech Kłakowicz SKARBNIK
  • Paweł Gola Członek organu nadzoru
  • Klaudiusz Papierowski PREZES
  • Zbigniew Nizioł WICEPREZES

Brak powiązanych podmiotów