STOWARZYSZENIE NASZ DOM

numer KRS 0000206947; numer NIP 5932422883 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji14-05-2004
Data ostatniej zmiany23-05-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES ORAZ WICEPREZES REPREZENTUJĄ STOWARZYSZENIE I DZIAŁAJĄ W JEGO IMIENIU. DO SKŁADANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA OŚWIADCZEŃ WOLI W TYM OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE NASZ DOM

  • Ewa Bronk CZŁONEK
  • Lucyna Glinka Członek organu nadzoru
  • Arkadiusz Kiemczyński WICEPREZES
  • Emilia Rzeniecka Członek organu nadzoru
  • Jan Przewoźny CZŁONEK ZARZĄDU
  • Joanna Kamratowska Członek organu nadzoru
  • Jarosław Stojałowski PREZES

Brak powiązanych podmiotów