STOWARZYSZENIE TROKS

numer KRS 0000206949; numer NIP 6372025040 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji13-05-2004
Data ostatniej zmiany28-05-2012
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH KONIECZNA JEST OBECNOŚĆ LUB PEŁNOMOCNICTWO SKARBNIKA I PREZESA.

Cel działania

STOWARZYSZENIE TROKS MA NA CELU ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW, DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZNEMU, KULTURALNEMU, OŚWIATOWEMU, GOSPODARCZEMU I EKOLOGICZNEMU NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI TROKS W GMINIE OLKUSZ, A W SZCZEGÓLNOŚCI PODEJMUJĄCYM OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I WALORÓW PRZYRODNICZYCH POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOWCHOWSKIEJ ORAZ WSPIERAJĄCYM ORGANIZACYJNIE I RZECZOWO OSOBY FIZYCZNE I INNE JEDNOSTKI, KTÓRE PODEJMUJĄ PODOBNE DZIAŁANIA.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE

  • Aleksandra Maj Członek organu nadzoru
  • Alina Guz CZŁONEK ZARZĄDU
  • Marzena Łazińska SKARBNIK
  • Irena Poczęsna Członek organu nadzoru
  • Krystyna Pandel PREZES
  • Krzysztof Trepka WICEPREZES
  • Teresa Karcz Członek organu nadzoru
  • Anna Świda Thirant SEKRETARZ