STOWARZYSZENIE INTEGRUJĄCE MIEJSCOWOŚCI: JAWORZNO, JULIANPOL, MIROWSZCZYZNA, MOSTKI, POLESIE, SŁOWIKÓW "RAZEM RAŹNIEJ"

numer KRS 0000222201; numer NIP 5761486510 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji22-11-2004
Data ostatniej zmiany31-07-2014
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA

Cel działania

1. POPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI. 2. WSPIERANIE, POBUDZANIE I PROMOCJĘ INICJATYW LOKALNYCH I ROZWOJU LOKALNEGO. 3. BUDOWANIE WZAJEMNYCH WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH. 4. ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ. 5. WSPIERANIA WSZCHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO WSI JAWORZNO, JULIANPOL, MIROWSZCZYZNA, MOSTKI, POLESIE, SŁOWIKÓW W GMINIE RUDNIKI. 6. POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA RZECZ ROZWOJU WSPÓLNOTY LOKALNEJ. 7. ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO: A/ ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH NA WOLNYM POWIETRZU I W SALI GIMNASTYCZNEJ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, B/ DZIAŁANIE EKOLOGICZNE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, C/ PROMOWANIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH DOTYCZĄCYCH NASZEGO REGIONU.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE INTEGRUJĄCE MIEJSCOWOŚCI: JAWORZNO, JULIANPOL, MIROWSZCZYZNA, MOSTKI, POLESIE, SŁOWIKÓW "RAZEM RAŹNIEJ"

  • Helena Korpowska Członek organu nadzoru
  • Grażyna Dzierżak PREZES ZARZĄDU
  • Danuta Ślusarek WICEPREZES
  • Małgorzata Kozielska Członek organu nadzoru
  • Alina Zając SEKRETARZ
  • Zdzisława Świtała WICEPREZES
  • Zdzisława Pawlaczyk Członek organu nadzoru
  • Jolanta Panek SKARBNIK

Brak powiązanych podmiotów