SONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000222204; numer NIP 5262828056 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji22-11-2004
Data ostatniej zmiany22-01-2015
Kapitał zakładowy255000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Osoby kluczowe w firmie SONET

  • Adam Książek Wspólnik

Brak powiązanych podmiotów