STOWARZYSZENIE KULTURALNO-REKREACYJNE "JEDNOŚĆ" Z SIEDZIBĄ W ŁĘKACH DUKIELSKICH, GM.DUKLA

numer KRS 0000222206; numer NIP 6842384240 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji23-11-2004
Data ostatniej zmiany19-10-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PRZEWODNICZĄCY REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ. DLA WAŻNOŚCI PISM, DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU LUB JEGO ZASTĘPCY ORAZ SKARBNIKA, BĄDŹ INNEGO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI ŁĘKI DUKIELSKIE DO DZIAŁAŃ NA RZECZ : 1. PODNOSZENIA POZIOMU KULTURY I OŚWIATY SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ. 2. ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ W ŻYCIU SPOŁECZNYM- ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, DEMORALIZACJA MŁODZIEŻY. 3. OCHRONA PRZYRODY I EKOLOGICZNEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI. 4. PODNOSZENIA POZIOMU ESTETYKI ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO. 5. PRACA NA RZECZ TWORZENIA WARUNKÓW AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 6. INNYCH CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCYCH POTRZEB WSI.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE KULTURALNO-REKREACYJNE "JEDNOŚĆ" Z SIEDZIBĄ W ŁĘKACH DUKIELSKICH, GM.DUKLA

  • Agnieszka Wilk Członek organu nadzoru
  • Lucyna Kubicka CZŁONEK ZARZĄDU
  • Marta Bal SKARBNIK
  • Helena Koszela Członek organu nadzoru
  • Henryk Kyc PRZEWODNICZĄCY
  • Krystyna Leń WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
  • Krystyna Łajdanowicz Członek organu nadzoru
  • Beata Węgrzyn SEKRETARZ