HAJNOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT "CIAPEK"

numer KRS 0000277869; numer NIP 6030040645 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji04-04-2007
Data ostatniej zmiany23-02-2017
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWIE OSOBY ŁĄCZNIE: PREZES I SKARBNIK, W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES LUB SKARBNIK.

Osoby kluczowe w firmie HAJNOWSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT "CIAPEK"

  • Anna Androsiuk Członek organu nadzoru
  • Robert Rusakow PREZES
  • Irena Sakiel Członek organu nadzoru
  • Justyna Kuczyńska SKARBNIK
  • Sławomir Stepaniuk Członek organu nadzoru
  • Olga Sieńko WICEPREZES ZARZĄDU

Brak powiązanych podmiotów