IC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

numer KRS 0000283172; numer NIP 7811805706 W upadłości

Status W fazie upadłości
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji25-06-2007
Data ostatniej zmiany05-08-2013
Kapitał zakładowy50000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Osoby kluczowe w firmie IC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Brak osób przypisanych do podmiotu

Brak powiązanych podmiotów