FUNDACJA "SPORT I PAMIĘĆ"

numer KRS 0000309937 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaFUNDACJA
Data rejestracji10-07-2008
Data ostatniej zmiany10-07-2008
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Cel działania

-UCZCZENIE I UPAMIĘTNIENIE ZMARŁYCH SPORTOWCÓW ZIEMI WŁOCŁAWSKIEJ, -UDZIELANIE POMOCY BYŁYM SPORTOWCOM WŁOCŁAWSKIM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, -POMOC SPORTOWCOM, DLA KTÓRYCH SPORT STAŁ SIĘ DROGĄ DO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, -REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, W SZCZEGÓLNOŚCI SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA WŁOCŁAWKA, -UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O WŁOCŁAWSKICH SPORTOWCACH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, -POZYSKIWANIE I WYPRACOWYWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA STATUTOWE CELE FUNDACJI

Osoby kluczowe w firmie FUNDACJA "SPORT I PAMIĘĆ"

  • Anna Madyda Szwanke CZŁONEK ZARZĄDU
  • Daria Górniak Dzioba CZŁONEK ZARZĄDU
  • Stefan Szwanke PREZES ZARZĄDU

Brak powiązanych podmiotów