STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE "KARP" W ZAKRZEWIE

numer KRS 0000309938; numer NIP 8911616307 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji23-07-2008
Data ostatniej zmiany01-02-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE PREZES LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU LUB SKARBNIK

Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST ORGANIZOWANIE WĘDKARSTWA, REKREACJI, SPORTO WĘDKARSKIEGO, STWARZANIE CZŁONKOM STOWARZYSZENIA DOGODNYCH WARUNKÓW WĘDKOWANIA, RACJONALNE UŻYTKOWANIE I OCHRONA WÓD, ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POSZANOWANIA PRZYRODY I ZNAJOMOŚCI ZASAD GOSPODARKI RYBACKO WĘDKARSKICH ORAZ KSZTAŁTOWANIE ETYKI WĘDKARSKIEJ.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE "KARP" W ZAKRZEWIE

  • Jerzy Rusek CZŁONEK
  • Waldemar Sygit Członek organu nadzoru
  • Dawid Szopa SKARBNIK
  • Dariusz Cieślakiewicz Członek organu nadzoru
  • Wojciech Król PREZES
  • Mirosław Chrząszcz WICEPREZES
  • Sylwester Siciński Członek organu nadzoru
  • Tomasz Dankiewicz SEKRETARZ