STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO AUTOMOBILKLUB WŁODAWSKI

numer KRS 0000347562 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji29-01-2010
Data ostatniej zmiany29-01-2010
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH AUTOMOBILKLUBU WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB OSOBY IMIENNIE PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ I SKARBNIKA. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA I WICEPREZESA.

Cel działania

-DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ORAZ SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW; -DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO; -RÓŻNORODNA POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH; -POMOC DZIECIOM, MŁODZIEŻY, KOBIETOM, OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; -PROWADZENIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH I INFORMACYJNYCH; -DZIAŁANIE NA RZECZ KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO AUTOMOBILKLUB WŁODAWSKI

  • Dariusz Lejnert Członek organu nadzoru
  • Michał Panasiuk CZŁONEK ZARZĄDU
  • Maciej Goś SKARBNIK
  • Marek Jankowski Członek organu nadzoru
  • Waldemar Kazuro PREZES
  • Sławomir Kazuro ZASTĘPCA PREZESA
  • Wioletta Koszot Członek organu nadzoru
  • Piotr Makarewicz SEKRETARZ