"DLA CZŁOWIEKA"

numer KRS 0000367499; numer NIP 7773190897 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaFUNDACJA
Data rejestracji08-10-2010
Data ostatniej zmiany10-02-2017
Nazwa organu nadzoruRADA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DZIAŁANIA W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Cel działania

1. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ, SPORTOWEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI, MAŁYCH MIAST, DZIECI I DOROSŁYCH. 2. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI DOBROCZYNNEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. 3. POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC OSOBOM I RODZINOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. 4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, W TYM PROPAGOWANIE I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. 5. WSPIERANIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH. 6. PODNOSZENIE STANU WIEDZY NA TEMAT SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PROCESÓW DEMOKRATYCZNYCH. 7. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA. 8. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. 9. PROMOCJA ORGANIZACJI WOLONTARIATU.

Osoby kluczowe w firmie DLA CZŁOWIEKA

  • Bartosz Gera Członek organu nadzoru
  • Damian Dubina CZŁONEK ZARZĄDU
  • Krzysztof Nawrocki Członek organu nadzoru
  • Joanna Przybylska CZŁONEK ZARZĄDU
  • Łukasz Pietrzak Członek organu nadzoru
  • Krzysztof Kroczyński PREZES