STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SPORTU DZIECIĘCEGO "TALENT"

numer KRS 0000381412 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji21-03-2011
Data ostatniej zmiany28-12-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Cel działania

KRZEWIENIE IDEII PROMOWANYCH PRZEZ DOKTORA HENRYKA JORDANA - ZAŁOŻYCIELA PIERWSZEGO DZIECIĘCEGO OGRÓDKA - A W SZCZEGÓLNOŚCI: DZIAŁANIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ SPORTOWO ROZWÓJ SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI I TURYSTYKI WŚRÓD DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH POMOC DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POMOC MERYTORYCZNA PRZY ORGANIZOWANIU IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SPORTU DZIECIĘCEGO "TALENT"

 • Grzegorz Drath Członek organu nadzoru
 • Robert Kwiatkowski PREZES ZARZĄDU
 • Krzysztof Majda Członek organu nadzoru
 • Mariusz Dańko SEKRETARZ
 • Sebastian Koryl Członek organu nadzoru
 • Marcin Klęsk SKARBNIK
 • Marcin Klęsk
  1. MYJNIE "KRECIK" Członek organu nadzoru - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Marszałkowska 33/83, 00-683 Warszawa
   w dniu 15-10-2014
  2. PÓŁNOC-PARTNERS Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Rejtana 305/53A, 35-326 Rzeszów
   w dniu 23-03-2009
 • Grzegorz Drath
  1. STAL RZESZÓW CZŁONEK ZARZĄDU - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Hetmańska 69, 35-078 Rzeszów
   w dniu 07-03-2013
 • Krzysztof Majda
  1. ASP17 Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Krasne 524A, 36-007 Krasne
   w dniu 05-09-2016