STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE REDUTA CZĘSTOCHOWA

numer KRS 0000381413; numer NIP 5732834196 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji22-03-2011
Data ostatniej zmiany19-04-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD STOWARZYSZENIA

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA STOWARZYSZENIE JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU LUB INNA OSOBA WYZNACZONA PRZEZ ZARZĄD. CZYNNOŚCI, KTÓRE POCIĄGAJĄ ZA SOBĄ OBCIĄŻENIA MAJĄTKU STOWARZYSZENIA DLA SWOJEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ PISEMNEGO ZATWIERDZENIA PREZESA I SKARBNIKA.

Cel działania

A) ROZBUDZANIE PATRIOTYZMU POLSKIEGO, B) KULTYWOWANIE TRADYCJI 27 PUŁKU PIECHOTY Z OKRESU 1918 - 1939, C) KULTYWOWANIE TRADYCJI 7 DYWIZJI PIECHOTY Z OKRESU 1918 - 1939, D) KULTYWOWANIE PAMIĘCI I KRZEWIENIE WIEDZY O DZIAŁANIACH 7 DYWIZJI PIECHOTY W OBRONIE CZĘSTOCHOWY I REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO WE WRZEŚNIU 1939 ROKU, E) DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY I RENOWACJI GROBÓW ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO Z OKRESU 1918 - 1939, F) DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY I RENOWACJI ZABYTÓW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POLSKICH SCHRONÓW BOJOWYCH I OBSERWACYJNYCH Z WRZEŚNIA 1939 ROKU, G) DZIAŁANIE NA RZECZ UATRAKCYJNIENIA TURYSTYCZNEGO MIASTA CZĘSTOCHOWY I REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO, H) KRZEWIENIE WIEDZY HISTORYCZNEJ O PAŃSTWIE POLSKIM I PAŃSTWACH Z NIM SĄSIADUJĄCYCH, I) POSZUKIWANIE, LOKALIZOWANIE I ZABEZPIECZANIE ŚLADÓW KULTURY MATERIALNEJ ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ POLSKI, J) W OPARCIU O REKONSTRUKCJĘ HISTORYCZNĄ ODTWARZANIE WYPOSAŻENIA, UMUNDUROWANIA, UZBROJENIA I WYSZKOLENIA WOJSKA POLSKIEGO Z OKRESU 1918 - 1939, K) UDZIAŁ W REKONSTRUKCJACH HISTORYCZNYCH, FILMACH I INNYCH IMPREZACH MASOWYCH, L) ROZWÓJ FIZYCZNY I INTELEKTUALNY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE REDUTA CZĘSTOCHOWA

 • Anna Kurus Członek organu nadzoru
 • Magdalena Ptak CZŁONEK ZARZĄDU
 • Jakub Krupop SEKRETARZ / SKARBNIK
 • Krzysztof Flaczyk Członek organu nadzoru
 • Wojciech Omiotek CZŁONEK ZARZĄDU
 • Magdalena Barczyk WICEPREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
 • Wojciech Krupop Członek organu nadzoru
 • Adam Kurus PREZES ZARZĄDU
 • Magdalena Ptak
  1. MARK-TRANS Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Częstochowska 57, 42-160 Krzepice
   w dniu 25-02-2008
  2. POL-PTAK KRZYSZTOF PTAK I WSPÓLNICY Wspólnik - SPÓŁKA JAWNA, adres: Popów Parcela 3, 42-110 Popów
   w dniu 18-03-2003