STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "WIŚNIOWA GÓRA"

numer KRS 0000381414; numer NIP 7282771998 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji22-03-2011
Data ostatniej zmiany15-07-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJATKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES STOWARZYSZENIA.

Cel działania

1. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZWYCZAJÓW, TRADYCJI LUDOWEJ Z WIELU REGIONÓW POLSKI; 2. DOKUMENTOWANIE I UTRWALANIE ELEMENTÓW KULTURY I SZTUKI ORAZ KONTYNUOWANIE TRADYCJI ZAPOCZĄTKOWANEJ PRZEZ ZESPÓŁ W 1956 ROKU; 3. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ; 4. PROPAGOWANIE I PROMOWANIE WIEDZY O KULTURZE LUDOWEJ I NARODOWEJ; 5. POSZERZANIE GRONA MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "WIŚNIOWA GÓRA" 6. ROZWIJANIE POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, KSZTAŁCENIE POSTAW WYCHOWAWCZYCH I PATRIOTYCZNYCH.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "WIŚNIOWA GÓRA"

  • Małgorzata Kaniewska Członek organu nadzoru
  • Konrad Piwowarski CZŁONEK ZARZĄDU
  • Paweł Bujalski Członek organu nadzoru
  • Małgorzata Kawula PREZES ZARZĄDU
  • Piotr Kulik Członek organu nadzoru
  • Bożena Rigamonti SKARBNIK

Brak powiązanych podmiotów