STOWARZYSZENIE NASZ GRÓDEK

numer KRS 0000398866; numer NIP 7642661936 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji13-10-2011
Data ostatniej zmiany19-03-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

1. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W POZOSTAŁYCH SPRAWACH STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDNOOSOBOWO.

Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO A W SZCZEGÓLNOŚCI: - DBANIE O CZYSTOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA NA TERENIE WCZASOWISKA - POPRAWA ŁADU I PORZĄDKU ORAZ BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE WCZASOWISKA 2. PROPAGOWANIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO MODELU ŻYCIA Z KRZEWIENIEM KULTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI. 3. PROMOWANIE GRÓDKA KRAJEŃSKIEGO W REGIONIE I KRAJU. 4. INTEGROWANIE MIESZKAŃCÓW DO WSPÓLNEGO AKTYWNEGO I RELAKSUJĄCEGO WYPOCZYNKU POPRZEZ ORGANIZOWANIE IMPREZ, FESTYNÓW I INNYCH DZIAŁAŃ SPORTOWO-REKREACYJNYCH. 5. POZYSKIWANIE SPONSORÓW CELEM ROZWOJU WCZASOWISKA GRÓDEK KRAJEŃSKI I PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY I ROZBUDOWY BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ. 6. GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA CELE STATUTOWE. 7. REALIZOWANIE ZADAŃ POWIERZONYCH PRZEZ GMINĘ I INNE INSTYTUCJE, ORGANIZACJE. 8. ORGANIZOWANIE LUB WSPÓŁORGANIZOWANIE IMPREZ: LOKALNYCH, REGIONALNYCH, KRAJOWYCH.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE NASZ GRÓDEK

  • Jarosław Bargiel Członek organu nadzoru
  • Jolanta Krasnodębska CZŁONEK ZARZĄDU
  • Ewa Megger SKARBNIK
  • Konrad Dych Członek organu nadzoru
  • Adrianna Megger PREZES ZARZĄDU
  • Natalia Bielinska WICEPREZES
  • Mariusz Rola Członek organu nadzoru
  • Damian Budnik SEKRETARZ

Brak powiązanych podmiotów