KORPUS KOMBATANTÓW WETERANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

numer KRS 0000398873 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji07-11-2011
Data ostatniej zmiany07-11-2011
Nazwa organu nadzoruGŁOWNA KOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD GŁÓWNY- KOMENDA GŁÓWNA

Sposób reprezentacji

UMOWY, PEŁNOMOCNICTWA, OŚWIADCZENIA I INNE DOKUMENTY W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH KORPUSU WYMAGAJĄ DLA SWEJ WAŻNOŚCI PODPISÓW DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO - KOMENDY GŁÓWNEJ. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ KOMENDANTA GŁOWNEGO LUB JEGO ZASTĘPCĘ.

Cel działania

CELAMI KORPUSU KOMBATANTÓW WETERANÓW RP SĄ: 1. UTRWALANIE I POGŁĘBIANIE BRATERSTWA BRONI KORPUSU KOMBATANTÓW WETERANÓW RP W KRAJU ORAZ KOMBATANTÓW WETERANÓW MIESZKAJĄCYCH W INNYCH KRAJACH EUROPY I ŚWIATA Z WETERANAMI KOMBATANTAMI ALIANCKIMI UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH PAŃSTW, CO NALEŻY INTERPRETOWAĆ JAKO ZASADĘ PEŁNEJ INTEGRACJI TRADYCJI ORĘŻA, 2. PODEJMOWANIE I REALIZACJA INICJATYW UPAMIĘTNIAJĄCYCH HISTORIĘ WALK O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ RP I INNYCH NARODÓW ŚWIATA, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI CZŁONKOWIE KORPUSU KOMBATANTÓW WETERANÓW RP, 3. STWORZENIE WARUNKÓW DO USUNIĘCIA OBOJĘTNOŚCI WOBEC TYCH ŻOŁNIERZY KORPUSU KOMBATANTÓW WETERANÓW RP, KTÓRZY Z NARAŻENIEM ŻYCIA WALCZYLI O NIEPODLEGŁY BYT NARODU POLSKIEGO, PRZECIW SOWIETYZACJI KRAJU, 4. OBJĘCIE ŻOŁNIERZY KORPUSU KOMBATANTÓW WETERANÓW RP AWANSAMI NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE, A CO DO WSZYSTKICH WETERANÓW, KTÓRZY OTRZYMALI STOPNIE WOJSKOWE Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI KONSPIRACYJNEJ OD WŁADZ TYCH ORGANIZACJI PODDANIE ICH ZASADOM POTWIERDZANIA WAŻNOŚCI TYCH STOPNI Z JEDNOCZESNYM AWANSOWANIEM TYCH WETERANÓW O DWA STOPNIE STARSZEŃSTWA WYŻEJ, W ZWIĄZKU Z CZYM POWOŁANA ZOSTAJE PRZY KORPUSIE KW RP KOMISJA DS. AWANSÓW I STOPNI WOJSKOWYCH WG WYŻEJ WYMIENIONYCH POTRZEB, 5. PODEJMOWANIE AKTYWNYCH DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU POJEDNANIE ORAZ ZBLIŻENIE KOMBATANTÓW POLSKICH ZE ŚRODOWISKAMI KOMBATANTÓW INNYCH PAŃSTW, W TYM; LITWY, BIAŁORUSI, ESTONII, ŁOTWY, UKRAINY ORAZ TYCH WSZYSTKICH PAŃSTW I ŚRODOWISK, KTÓRE TYCH DZIAŁAŃ OCZEKUJĄ, 6. PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY WETERANOM W ZAKRESIE; - SPECJALISTYCZNEJ POMOCY ZDROWOTNEJ W RAMACH OSIĄGNIĘTYCH POROZUMIEŃ Z POSZCZEGÓLNYMI OŚRODKAMI MEDYCZNYMI KRAJU, - POMOCY W UDZIELANIU ZAPOMÓG FINANSOWYCH, - POMOCY DORADZTWA PRAWNEGO, - OTOCZENIA WETERANÓW SZCZEGÓLNYM SZACUNKIEM, NALEŻNĄ IM OPIEKĄ I HONOREM, 7. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ODZNACZANIE ŻOŁNIERZY KORPUSU KOMBATANTÓW WETERANÓW RP.

Osoby kluczowe w firmie KORPUS KOMBATANTÓW WETERANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

  • Stanisław Dębowski CZŁONEK
  • Franciszek Gruszka Członek organu nadzoru
  • Jerzy Grabus I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO
  • Zbigniew Onufrzak CZŁONEK
  • Jan Małolepszy Członek organu nadzoru
  • Ryszard Gryczko KOMENDANT GŁÓWNY
  • Zdzisław Osiński CZŁONEK
  • Marian Osada Członek organu nadzoru
  • Waldemar Wagner SZEF SZTABU KOMENDY GŁÓWNEJ