STOWARZYSZENIE "RÓWNIACHA"

numer KRS 0000425182 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji06-08-2012
Data ostatniej zmiany06-08-2012
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWAIDCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Cel działania

1. ROZPOWSZECHNIANIE ZAINTERESOWAŃ MUZYCZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENACH WIEJSKICH, 2. WYSZUKIWANIE MŁODYCH TALENTÓW MUZYCZNYCH ZE SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE WIEJSKIM ORAZ ICH PROMOCJA, 3. JAK NAJSZERSZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU UTALENTOWANYCH DZIECI, 4. WSPÓŁPRACA Z WYDAWNICTWAMI, 5. ROZWIJANIE, WSPIERANIE DZIAŁAŃ KULTUROTWÓRCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH, 6. PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAWANIU PATOLOGII SPOŁECZNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY POPRZEZ ZAPEWNIENIE JEJ ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU , 7. UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI O TYM SAMYM LUB PODOBNYM PROFILU.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE "RÓWNIACHA"

  • Gniewosz Kin Członek organu nadzoru
  • Adrian Hybel PREZES
  • Renata Bałuc Członek organu nadzoru
  • Krzysztof Sołtys SEKRETARZ
  • Stanisława Hybel Członek organu nadzoru
  • Agnieszka Bałuc SKARBNIK

Brak powiązanych podmiotów