KRAJOWE STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI PSÓW RASOWYCH

numer KRS 0000425188; numer NIP 5993163105 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji26-06-2012
Data ostatniej zmiany26-10-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA SAMODZIELNIE. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TJ. PREZESA I INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Osoby kluczowe w firmie KRAJOWE STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI PSÓW RASOWYCH

  • Halina Mak Członek organu nadzoru
  • Grzegorz Mak SEKRETARZ
  • Zbigniew Nowak Członek organu nadzoru
  • Kacper Mak SKARBNIK
  • Katarzyna Mak PREZES

Brak powiązanych podmiotów