STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ ROZWOJU WSI BRZEZINKO

numer KRS 0000441804 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji27-11-2012
Data ostatniej zmiany14-12-2012
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ PREZES LUB WICEPREZES STOWARZYSZENIA, NATOMIAST DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ PREZES I SKARBNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Cel działania

1) WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO ZROZUMIAŁEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO I GOSPODARCZEGO MIESZKAŃCÓW W GMINIE LUBICZ. 2) WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. 3) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INTEGRACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 4) POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA RZECZ ROZWOJU WSI BRZEZINKO Z DOSTĘPNYCH FUNDUSZY POMOCOWYCH. 5) TWORZENIE PROGRAMÓW ROZWOJU WSI Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH WALORÓW MIEJSCOWOŚCI BRZEZINKO. 6) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA WSI BRZEZINKO. 7) ROZPOWSZECHNIANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. 8) WYRÓB I ROZPOWSZECHNIANIE PRODUKTÓW LOKALNYCH.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE KOBIET NA RZECZ ROZWOJU WSI

  • Danuta Czołgowska Członek organu nadzoru
  • Danuta Witkowska CZŁONEK ZARZĄDU
  • Teresa Lewandowska SEKRETARZ
  • Irena Grodzicka Członek organu nadzoru
  • Zofia Skrzyniecka CZŁONEK ZARZĄDU
  • Katarzyna Laskowska SKARBNIK
  • Irena Kawecka Członek organu nadzoru
  • Urszula Witkowska PREZES
  • Krystyna Piątkowska WICEPREZES

Brak powiązanych podmiotów