FUNDACJA "PONAD HORYZONTEM"

numer KRS 0000443318; numer NIP 5170361030 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaFUNDACJA
Data rejestracji07-12-2012
Data ostatniej zmiany18-08-2015
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ PREZESA CZŁONEK ZARZĄDU NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA. 2. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKÓW DO KIEROWANIA DZIAŁANIAMI FUNDACJI, OKREŚLAJĄC IM ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W UST.1, A TAKŻE PEŁNOMOCNIKÓW DO PROWADZENIA OKREŚLONYCH PEŁNOMOCNICTWEM SPRAW I W TYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1.

Osoby kluczowe w firmie FUNDACJA "PONAD HORYZONTEM"

  • Bernadetta Migut CZŁONEK ZARZĄDU
  • Agata Nowacka Bednarz PREZES ZARZĄDU