STOWARZYSZENIE NA RZECZ RACJONALNEJ I EFEKTYWNEJ POLITYKI NARKOTYKOWEJ "WOLNEKONOPIE.ORG"

numer KRS 0000462822; numer NIP 5223008685 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji22-05-2013
Data ostatniej zmiany19-12-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

1. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KRAJOWEGO ŁĄCZNIE REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE WOBEC WŁADZ I OSÓB TRZECICH 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU KRAJOWEGO. CZŁONEK ZARZĄDU KRAJOWEGO MOŻE UPOWAŻNIĆ PEŁNOMOCNIKA DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI W JEGO IMIENIU.

Cel działania

1. WSPIERANIE WŁADZ PUBLICZNYCH W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO I OPIEKI SPOŁECZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI Z ZAKRESU POMOCY OSOBOM I GRUPOM SPOŁECZNIE WYKLUCZONYM LUB ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, POMOCY PENITENCJARNEJ I POSTPENITENCJARNEJ. 2. DZIAŁANIE NA RZECZ DEMOKRATYZACJI SPOŁECZEŃSTWA, OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA, OCHRONY PRAW PACJENTA, PRAW KONSUMENTA, OCHRONY ŻYCIA RODZINNEGO I RELIGIJNEGO, ORGANIZACJĘ I WSPIERANIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ. 3. REPREZENTACJA INTERESÓW OBYWATELI I ICH ORGANIZACJI W PROCESIE SPRAWOWANIA WŁADZY PUBLICZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA I REGUŁ PRAWNYCH.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE NA RZECZ RACJONALNEJ I EFEKTYWNEJ POLITYKI NARKOTYKOWEJ "WOLNEKONOPIE.ORG"

  • Dariusz Dołecki Członek organu nadzoru
  • Andrzej Dołecki PREZES
  • Ewa Dołecka Członek organu nadzoru
  • Jędrzej Sadowski SEKRETARZ
  • Michał Kryszkiewicz Członek organu nadzoru
  • Jakub Gajewski WICEPREZES