STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH

numer KRS 0000470907; numer NIP 2530334336 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji23-07-2013
Data ostatniej zmiany14-10-2013
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄ

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEGO WICEPREZESA. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB INNEGO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Cel działania

1. OBRONA PRAW, REPREZENTOWANIE INTERESÓW, DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY I SYTUACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ KOBIET W BIAŁYM ZDROJU I OKOLIC I ICH RODZIN. 2. INICJOWANIE I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY KOBIET. 3. PROWADZENIE WŚRÓD KOBIET DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ, OŚWIATOWO- KULTURALNEJ ORAZ W ZAKRESIE POPRAWY WARUNÓW BYTOWYCH RODZIN. 4. PODNOSZENIE STATUSU SPOŁECZNEGO KOBIET WIEJSKICH, ICH WIEDZY PRAWNEJ, EKOLOGICZNEJ I ZAWODOWEJ ORAZ UDZIELENIE POMOCY W WYKONYWANIU PRZEZ NIE ICH FUNKCJI. 5. PROWADZENIE W ŚRODOWISKU KOBIET WIEJSKICH DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ POSTĘP WIEJSKICH GOSPODYŃ DOMOWYCH I ROLNICTWIE ORAZ ORGANIZOWANIE KOBIET DO DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW SPOŁECZNO-BYTOWYCH, ROZWOJU RÓŻNYCH FORM POMOCY SPOŁECZNEJ. 6. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD KOBIET, ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU KOBIET W MODERNIZACJI I RESTRUKTURYZACJI WSI I JEJ OKOLIC.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH

  • Anna Gajewska Członek organu nadzoru
  • Violetta Zbytek PREZES
  • Danuta Wasiuta Członek organu nadzoru
  • Barbara Krupieńko WICEPREZES
  • Helena Skonieczko Członek organu nadzoru
  • Maria Maras WICEPREZES