POLSKIE TOWARZYSTWO ETNOOGRODNICZE

numer KRS 0000486348 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji21-11-2013
Data ostatniej zmiany25-05-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJ AREWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA TOWARZYSTWA ORAZ DO ZAWIERANIA UMÓW, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU PTE SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Cel działania

1. ZACHOWANIE, OCHRONA, WZBOGACANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO I TERENÓW ZIELENI; 2. DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU; 3. PROMOCJA I POPIERANIE EKOLOGICZNEGO NURTU W SAMOREALIZACJI CZŁOWIEKA; 4. ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 5. ROZWÓJ OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO; 6. PROMOCJA AMATORSKIEGO OGRODNICTWA Z WYKORZYSTANIEM PLONÓW DO WŁASNYCH POTRZEB; 7. UPOWSZECHNIANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY ROŚLINAMI I KULTURĄ SPOŁECZEŃSTW LUDZKICH; 8. PROMOCJA I POPIERANIE EKOLOGICZNYCH METOD W UPRAWACH OGRODNICZYCH; 9. DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA , OCHRONY STARYCH, TRADYCYJNYCH ODMIAN DRZEW, KRZEWÓW I INNYCH ROŚLIN; 10. MONITORING ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ GATUNKÓW INWAZYJNYCH ROŚLIN NA WYBRANYCH OBSZARACH.

Osoby kluczowe w firmie POLSKIE TOWARZYSTWO ETNOOGRODNICZE

 • Ewa Karandys Członek organu nadzoru
 • Aleksandra Karandys V-CE PREZES
 • Joanna Wilk CZŁONEK ZARZĄDU -SEKRETARZ
 • Szymon Karandys PREZES ZARZĄDU
 • Ewa Karandys
  1. FUNDACJA FENIKS PREZES ZARZĄDU - FUNDACJA, adres: Józefa Poniatowskiego 58/15, 37-450 Stalowa Wola
   w dniu 03-06-2009
  2. TOWARZYSTWO ARTYSTYCZNE FABRYKA Członek organu nadzoru - STOWARZYSZENIE, adres: Marii Skłodowskiej-curie 12/46, 40-057 Katowice
   w dniu 26-11-2015
 • Szymon Karandys
  1. TOWARZYSTWO ARTYSTYCZNE FABRYKA Członek organu nadzoru - STOWARZYSZENIE, adres: Marii Skłodowskiej-curie 12/46, 40-057 Katowice
   w dniu 26-11-2015