FUNDACJA ZIEMI WARMIŃSKIEJ

numer KRS 0000513614 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaFUNDACJA
Data rejestracji13-06-2014
Data ostatniej zmiany13-06-2014
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Cel działania

CELEM FUNDACJI JEST INSPIROWANIE, WSPIERANIE I TWORZENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ INICJATYW GOSPODARCZYCH, A TAKŻE INICJOWANIE I PRZEPROWADZANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU ZABEZPIECZENIA EGZYSTENCJI, POPRAWY ZDROWIA ORAZ ROZWOJU OSOBISTEGO NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.

Osoby kluczowe w firmie FUNDACJA ZIEMI WARMIŃSKIEJ

  • Marcin Parol PREZES ZARZĄDU
  • Marcin Parol
    1. BRANDCOMMANDER PREZES ZARZĄDU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Rakowiecka 3/50, 50-422 Wrocław
      w dniu 19-07-2013