STOWARZYSZENIE ENDURO TEAM CENTRUM

numer KRS 0000513616; numer NIP 7282797986 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji13-06-2014
Data ostatniej zmiany22-08-2014
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA , W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Cel działania

1)PROMOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE RUCHU MOTOCYKLOWEGO W SPOŁECZEŃSTWIE, 2)ROZWÓJ SPORTU MOTOCYKLOWEGO, POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAWODÓW I ZLOTÓW MOTOCYKLOWYCH, 3)POPULARYZOWANIE WIEDZY O HISTORII MOTORYZACJI, 4)PROPAGOWANIE KULTURY W RUCHU DROGOWYM, 5)PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY WIZERUNKU MOTOCYKLISTÓW W SPOŁECZEŃSTWIE I TRAKTOWANIA MOTOCYKLISTÓW JAKO PEŁNOPRAWNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO, 6)UDZIAŁ I PODEJMOWANIE INICJATYW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ I DOBROCZYNNEJ, 7)SZERZENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE ENDURO TEAM CENTRUM

 • Agnieszka Szewczyk Członek organu nadzoru
 • Mariusz Milczarski CZŁONEK ZARZĄDU
 • Małgorzata Dębska Członek organu nadzoru
 • Jacek Dębski PREZES ZARZĄDU
 • Monika Dębska Członek organu nadzoru
 • Piotr Kwiasowski WICEPREZES ZARZĄDU
 • Piotr Kwiasowski
  1. OLECH-SERVICE Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Olechowska 11 B, 92-403 łódź
   w dniu 22-04-2009