NADWARCIAŃSKIE TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

numer KRS 0000531904 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji18-11-2014
Data ostatniej zmiany18-11-2014
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJATKOWYCH TOWARZYSTWA, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU TOWARZYSTWA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Cel działania

1) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO REGIONU; 2) PROMOWANIE DOROBKU KULTUROWEGO REGIONU; 3) WSPIERANIE ZADAŃ STATUTOWYCH MUZEUM LUBUSKIEGO IM. JANA DEKERTA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W ZAKRESIE PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH, DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ, WYDAWNICZEJ, WYSTAWIENNICZEJ I CYFROWEGO UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MUZEALNYCH; 4)INICJOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW Z ZAKRESU EDUKACJI HISTORYCZNEJ I KULTURALNEJ, WZMACNIAJĄCYCH POCZUCIE TOŻSAMOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI HISTORYCZNEJ I KULTURALNEJ, WZMACNIAJĄCYCH POCZUCIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ, REGIONALNEJ I NARODOWEJ; 5) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WZMACNIANIA KOMPETENCJI KULTUROWYCH I KSZTAŁTOWANIA POSTAW KREATYWNYCH I SPOŁECZNYCH; 6) WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM Z KULTURY; 7) PROMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ TOLERANCJI, OTWARTOŚCI I WSPÓŁPRACY.

Osoby kluczowe w firmie NADWARCIAŃSKIE TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 • Bożena Cłapka Członek organu nadzoru
 • Jan Zalewski CZŁONEK ZARZĄDU
 • Barbara Kwiatkowska SKARBNIK ZARZĄDU
 • Monika Wilk Członek organu nadzoru
 • Zdzisław Linkowski PREZES ZARZĄDU
 • Monika Kowalska ZASTĘPCA PREZESA
 • Teresa Kondracka Członek organu nadzoru
 • Grażyna Tyranowska SEKRETARZ ZARZĄDU
 • Barbara Kwiatkowska
  1. ZWIĄZEK ZAWODOWY LUBUSKICH MUZEALNIKÓW Członek komitetu założycielskiego - ZWIĄZEK ZAWODOWY, adres: Ireny Dowgielewiczowej 9/27, 66-400 Gorzów Wielkopolski
   w dniu 14-10-2016