ABS BANK SPÓŁDZIELCZY

numer KRS 0000124716; numer REGON 500085; numer NIP 5510014311

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
KRS0000124716
NIP5510014311
REGON500085
Data rejestracji30-07-2002
Data ostatniej zmiany29-03-2019
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Odpis ABS BANK SPÓŁDZIELCZY

Aktualny odpis podmiotu z KRS.


Cena: 19.90 zł (brutto)

Pobierz odpis

Sprawozdanie finansowe ABS BANK SPÓŁDZIELCZY

Ostatnie złożone przez podmiot sprawozdanie finansowe.


Cena: 49.90 zł (brutto)

Pobierz sprawozdanie finansowe

Adres rejestracji

Osoby kluczowe w firmie ABS BANK SPÓŁDZIELCZY

 • Barbara Pająk Członek organu nadzoru
 • Jan Sordyl Członek organu nadzoru
 • Maria Kudłacik Członek organu nadzoru
 • Włodzimierz Kędzierski Członek organu nadzoru
 • Bogumił Grabowski Członek organu nadzoru
 • Jan Wójcik Członek organu nadzoru
 • Piotr Musiał Członek organu nadzoru
 • Irena Szymańska Członek organu nadzoru
 • Jerzy Potaczek Członek organu nadzoru
 • Roman Czepiec Członek organu nadzoru
 • Piotr Musiał
  1. "KUMUS" wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Piastowska 11, 32-600 Oświęcim
   w dniu 31-12-2013

Klasyfikacje działalności PKD dla ABS BANK SPÓŁDZIELCZY

 • 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
 • 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
 • 66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA