ACEL HVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

numer KRS 0000290307; numer REGON 240710922; numer NIP 6462790695

Status W upadłości likwidacyjnej
Adres rejestracji
Witosa 38, 43-100 Tychy
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000290307
NIP 6462790695
REGON 240710922
Data rejestracji 10-10-2007
Data ostatniej zmiany 28-03-2019
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SYSTEM

Sprawozdanie finansowe i aktualny odpis

Ostatnie złożone przez ACEL HVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ sprawozdanie finansowe.

Cena: 49.90 zł (brutto) 100 zł (brutto)

po kliknięciu nastąpi przekierowanie do płatności.


Aktualny odpis ACEL HVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ z KRS.

Cena: 9.90 zł (brutto) 30 zł (brutto)

po kliknięciu nastąpi przekierowanie do płatności.


Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.pl - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Możliwe metody płatności: szybki przelew, płatność kartą, Blik, Apple Pay.

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie ACEL HVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

 • Andrzej Świerad PREZES
 • Aleksander Skrzypek Prokurent
 • Aleksander Skrzypek
  1. ACEL HVAC NORD prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Słoneczna 2, 76-270 Ustka
   w dniu 29-06-2010
  2. P-IT PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI TECHNICZNYCH wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Barona 212/30, 43-100 Tychy
   w dniu 29-09-2009
 • Andrzej Świerad
  1. ACEL HVAC NORD wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Słoneczna 2, 76-270 Ustka
   w dniu 29-06-2010
  2. ACEL HVAC SERWIS prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Witosa 38, 43-100 Tychy
   w dniu 16-04-2008
  3. EUROPROCOM prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Wincentego Witosa 38, 43-100 Tychy
   w dniu 03-11-2008
  4. KBS prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Witosa 38, 43-100 Tychy
   w dniu 25-04-2008

Klasyfikacje działalności PKD dla ACEL HVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

 • 20, 30, Z, PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
 • 22, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 22, 12, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 22, 13, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
 • 22, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA
 • 24, 16, Z, PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 25, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
 • 25, 24, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 26, 23, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH
 • 26, 24, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW TECHNICZNYCH, POZOSTAŁYCH
 • 26, 26, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
 • 26, 30, Z, PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
 • 26, 40, Z, PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ
 • 26, 61, Z, PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH
 • 26, 62, Z, PRODUKCJA GIPSOWYCH WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA
 • 26, 63, Z, PRODUKCJA MASY BETONOWEJ
 • 26, 64, Z, PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ I SUCHEGO BETONU
 • 26, 65, Z, PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO- CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH
 • 26, 66, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONOWYCH, CEMENTOWYCH I GIPSOWYCH
 • 26, 70, Z, CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KAMIENI DLA BUDOWNICTWA
 • 26, 82, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 27, 21, Z, PRODUKCJA RUR ŻELIWNYCH
 • 27, 22, Z, PRODUKCJA RUR STALOWYCH
 • 27, 33, Z, PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
 • 27, 34, Z, PRODUKCJA DRUTÓW
 • 28, 11, A, PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 28, 11, B, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 28, 11, C, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
 • 28, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
 • 28, 21, Z, PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH
 • 28, 22, Z, PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
 • 28, 30, A, PRODUKCJA WYTWORNIC PARY
 • 28, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ
 • 28, 51, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
 • 28, 52, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
 • 28, 62, Z, PRODUKCJA NARZĘDZI
 • 28, 74, Z, PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
 • 28, 75, B, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
 • 29, 12, Z, PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREK
 • 29, 13, Z, PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓW
 • 29, 21, Z, PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
 • 29, 23, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
 • 29, 24, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 29, 24, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 29, 41, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
 • 29, 42, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU
 • 29, 43, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 29, 52, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA
 • 30, 02, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
 • 31, 10, A, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 31, 10, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,
 • 31, 20, A, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 31, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ
 • 31, 30, Z, PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW
 • 31, 50, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH
 • 31, 62, A, PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 31, 62, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 32, 10, Z, PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
 • 32, 20, A, PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 32, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH
 • 32, 30, A, PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 32, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM
 • 33, 10, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY
 • 33, 20, A, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 33, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH
 • 33, 30, Z, PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
 • 37, 10, Z, PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM
 • 37, 20, Z, PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE
 • 40, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 40, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 40, 13, Z, DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 40, 21, Z, WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
 • 40, 22, Z, DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
 • 45, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
 • 45, 12, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH
 • 45, 21, A, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 45, 21, B, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
 • 45, 21, C, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
 • 45, 21, D, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
 • 45, 21, E, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH
 • 45, 21, F, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
 • 45, 21, G, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
 • 45, 22, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
 • 45, 23, A, BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
 • 45, 23, B, ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 • 45, 24, A, BUDOWA PORTÓW MORSKICH
 • 45, 24, B, BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
 • 45, 25, A, STAWIANIE RUSZTOWAŃ
 • 45, 25, B, ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
 • 45, 25, C, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
 • 45, 25, D, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH
 • 45, 25, E, WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
 • 45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
 • 45, 31, B, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
 • 45, 31, C, INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW
 • 45, 31, D, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • 45, 32, Z, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH
 • 45, 33, A, WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
 • 45, 33, B, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH
 • 45, 33, C, WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH
 • 45, 34, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 • 45, 41, Z, TYNKOWANIE
 • 45, 42, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 • 45, 43, A, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
 • 45, 43, B, SZTUKATORSTWO
 • 45, 44, A, MALOWANIE
 • 45, 44, B, SZKLENIE
 • 45, 45, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 • 45, 50, Z, WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
 • 50, 50, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW
 • 51, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • 51, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 • 51, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
 • 51, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
 • 51, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
 • 51, 43, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
 • 51, 44, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
 • 51, 47, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
 • 51, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
 • 51, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
 • 51, 53, A, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA
 • 51, 53, B, SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
 • 51, 54, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
 • 51, 55, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 51, 56, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
 • 51, 57, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
 • 51, 81, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
 • 51, 82, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 51, 84, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
 • 51, 85, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH
 • 51, 86, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH
 • 51, 87, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI
 • 51, 90, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
 • 52, 44, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 52, 45, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
 • 52, 46, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
 • 52, 47, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
 • 52, 48, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
 • 52, 48, G, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 52, 50, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH
 • 52, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
 • 52, 63, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
 • 52, 72, Z, NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 • 52, 74, Z, NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 55, 30, A, RESTAURACJE
 • 55, 30, B, PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE
 • 55, 40, Z, BARY
 • 55, 51, Z, STOŁÓWKI
 • 60, 24, A, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
 • 60, 24, B, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
 • 60, 24, C, WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
 • 60, 30, Z, TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 63, 12, C, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
 • 63, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA
 • 64, 12, A, DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA
 • 64, 12, B, DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
 • 64, 20, A, TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA
 • 64, 20, B, TELEFONIA RUCHOMA
 • 64, 20, C, TRANSMISJA DANYCH
 • 64, 20, D, RADIOKOMUNIKACJA
 • 64, 20, E, RADIODYFUZJA
 • 64, 20, G, DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA
 • 65, 21, Z, LEASING FINANSOWY
 • 65, 22, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
 • 65, 23, Z, POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 67, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 70, 11, Z, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 70, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • 70, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
 • 71, 10, Z, WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 • 71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
 • 71, 22, Z, WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
 • 71, 32, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
 • 71, 33, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 • 71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 71, 40, Z, WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 72, 10, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 • 72, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
 • 72, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA
 • 72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
 • 72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
 • 72, 50, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 • 72, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA
 • 73, 10, G, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH
 • 73, 10, H, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
 • 74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 74, 14, B, ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
 • 74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
 • 74, 20, C, DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
 • 74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 74, 70, Z, SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
 • 74, 82, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
 • 74, 86, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
 • 90, 01, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 90, 02, Z, GOSPODAROWANIE ODPADAMI
 • 90, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA