AKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

numer KRS 0000260398; numer REGON 120521708

Status W likwidacji
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000260398
REGON120521708
Data rejestracji14-07-2006
Data ostatniej zmiany16-03-2017
Kapitał zakładowy53 900 PLN
StatusOrganizacja porządku publicznego

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby kluczowe w firmie AKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

 • Adam Kopta Wspólnik
 • Adam Kopta
  1. AKSO wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Św.jana 24, 31-018 Kraków
   w dniu 25-09-2001
  2. AUSPOL LIMITED wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Półłanki 204/80, 30-740 Kraków
   w dniu 12-12-2006

Klasyfikacje działalności PKD dla AKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

 • 15, 3, , PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW
 • 15, 86, , PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY
 • 15, 9, , PRODUKCJA NAPOJÓW
 • 36, 6, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 45, 1, , PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 • 45, 2, , WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
 • 45, 3, , WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
 • 45, 4, , WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 • 45, 5, , WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
 • 51, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 51, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 51, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
 • 51, 2, , SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
 • 51, 3, , SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU
 • 52, 1, , SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W TYM W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 52, 3, , SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
 • 52, 4, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 55, 1, , HOTELE
 • 55, 2, , OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE
 • 55, 3, , RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • 55, 4, , BARY
 • 55, 5, , DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING
 • 60, 2, , TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
 • 63, 1, , PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
 • 63, 2, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA
 • 63, 3, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
 • 63, 4, , DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 65, 23, Z, POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE
 • 67, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI
 • 70, 1, , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 70, 2, , WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 70, 3, , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE
 • 72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
 • 72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
 • 72, 6, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA
 • 73, 20, , PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
 • 74, 13, , BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 74, 14, B, ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 74, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
 • 74, 40, Z, REKLAMA
 • 80, 42, B, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 92, 31, , ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA