"ARPIS DMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

numer KRS 0000122391; numer REGON 432510420; numer NIP 9462354582

Status W likwidacji
Adres rejestracji
Łęczyńska 53, 20-313 Lublin
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000122391
NIP 9462354582
REGON 432510420
Data rejestracji 11-07-2002
Data ostatniej zmiany 31-07-2018
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SYSTEM

Osoby kluczowe w firmie "ARPIS DMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla "ARPIS DMB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

  • 50, , , SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • 51, , , HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
  • 52, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
  • 70, , , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
  • 71, , , WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
  • 92, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
  • 93, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA