"AVEKO" CENTRUM RECYKLINGU I UTYLIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000509462; numer REGON 81209257; numer NIP 9731017327

Status Aktywna
Adres rejestracji
Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000509462
NIP 9731017327
REGON 81209257
Data rejestracji 14-05-2014
Data ostatniej zmiany 04-02-2019
Kapitał zakładowy 9 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie "AVEKO" CENTRUM RECYKLINGU I UTYLIZACJI

 • *** PREZES ZARZĄDU
 • *** Wspólnik
 • *** Wspólnik
 • *** Wspólnik
 • ***
  1. "EKO-KARBON" wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Haczów 1/538, 36-213 Haczów
   w dniu 17-08-2012
 • ***
  1. EKO-REC GROUP wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Żmigrodzka 49/41, 60-171 Poznań
   w dniu 02-03-2015
  2. EKO-REC GROUP wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Bukowska 12, 60-810 Poznań
   w dniu 24-03-2015
  3. EURO-TOR RECYKLING wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Przemysłowa 5, 68-219 Tuplice
   w dniu 06-09-2012
  4. SOP SOLUTIONS wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Naftowa 4, 65-705 Zielona Góra
   w dniu 31-07-2014
 • ***
  1. ROYAL IN wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
   w dniu 08-06-2015

Klasyfikacje działalności PKD dla "AVEKO" CENTRUM RECYKLINGU I UTYLIZACJI

 • 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE przeważająca
 • 09, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
 • 09, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
 • 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • 38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
 • 39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE