BANK SPÓŁDZIELCZY W BISZCZY

numer KRS 0000100889; numer REGON 1043891; numer NIP 9181033159

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
KRS0000100889
NIP9181033159
REGON1043891
Data rejestracji21-03-2002
Data ostatniej zmiany04-07-2018
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SYSTEM

Osoby kluczowe w firmie BANK SPÓŁDZIELCZY W BISZCZY

 • Jan Zając Członek organu nadzoru
 • Józef Cyc Członek organu nadzoru
 • Lucjan Dziedzicz Członek organu nadzoru
 • Jan Śmieciuch Członek organu nadzoru
 • Józef Szymanik Członek organu nadzoru
 • Marian Gałka Członek organu nadzoru
 • Janusz Matys Członek organu nadzoru
 • Krzysztof Myszak Członek organu nadzoru
 • Stefan Cichorz Członek organu nadzoru

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla BANK SPÓŁDZIELCZY W BISZCZY

 • 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE przeważająca
 • 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
 • 66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK