CARBOSORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000201748; numer REGON 278229164; numer NIP 6422846538

StatusAktywna
Adres rejestracji
3 Maja 45a, 44-230 Czerwionka- Leszczyny
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000201748
NIP6422846538
REGON278229164
Data rejestracji29-03-2004
Data ostatniej zmiany09-07-2018
Kapitał zakładowy60 000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjnySYSTEM

Sprawozdanie finansowe i aktualny odpis

Ostatnie złożone przez CARBOSORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sprawozdanie finansowe.

Cena: 49.90 zł (brutto) 100 zł (brutto)


Aktualny odpis CARBOSORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z KRS.

Cena: 9.90 zł (brutto) 30 zł (brutto)


Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.pl - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Możliwe metody płatności: szybki przelew, płatność kartą, Blik, Apple Pay.

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie CARBOSORT

 • Rafał Wolak PREZES ZARZĄDU
 • Alina Sierż Wspólnik

Klasyfikacje działalności PKD dla CARBOSORT

 • 05, , , WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
 • 07, , , GÓRNICTWO RUD METALI
 • 08, , , POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 09, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 16, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 • 17, , , PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • 18, , , POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 20, , , PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 22, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 23, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 25, , , PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 26, , , PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • 27, , , PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 28, , , PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 31, , , PRODUKCJA MEBLI
 • 32, , , POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • 33, , , NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 38, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 55, , , ZAKWATEROWANIE
 • 56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 66, 2, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 70, , , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 71, , , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 72, , , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
 • 73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 • 79, , , DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 • 81, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
 • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 • 86, , , OPIEKA ZDROWOTNA
 • 91, , , DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
 • 95, , , NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO