"CDN MC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000398375; numer REGON 242753798; numer NIP 9542733264

Status Aktywna
Adres rejestracji
Paderewskiego 32A, 40-282 Katowice
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000398375
NIP 9542733264
REGON 242753798
Data rejestracji 07-10-2011
Data ostatniej zmiany 10-07-2018
Kapitał zakładowy 10 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SYSTEM

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie "CDN MC"

 • *** PREZES ZARZĄDU
 • *** Wspólnik
 • *** Wspólnik
 • ***
  1. "ADMINISTRATOR MC" członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Paderewskiego 32A, 40-282 Katowice
   w dniu 27-06-2007
  2. "CDN MC" wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Marklowicka 23, 44-300 Wodzisław Śląski
   w dniu 08-02-2012
  3. "ITUM OWOCE" członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
   w dniu 05-06-2009
  4. "ITUM" członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
   w dniu 26-02-2003
  5. MC MONOLIT członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Paderewskiego 32A, 40-282 Katowice
   w dniu 30-06-2006
  6. MTJ członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
   w dniu 02-05-2006
 • ***
  1. "ADMINISTRATOR MC" członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Paderewskiego 32A, 40-282 Katowice
   w dniu 27-06-2007
  2. "CDN MC" wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Marklowicka 23, 44-300 Wodzisław Śląski
   w dniu 08-02-2012
  3. "ITUM OWOCE" członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
   w dniu 05-06-2009
  4. "ITUM" członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
   w dniu 26-02-2003
  5. MC MONOLIT członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Paderewskiego 32A, 40-282 Katowice
   w dniu 30-06-2006
  6. MTJ członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
   w dniu 02-05-2006
 • ***
  1. "TEC ENGINEERING" prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Paderewskiego 32A, 40-282 Katowice
   w dniu 23-06-2004

Klasyfikacje działalności PKD dla "CDN MC"

 • 01, 1, , UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
 • 10, 3, , PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
 • 18, 1, , DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ
 • 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 41, 1, , REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 42, 9, , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 3, , SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 4, , SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
 • 46, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
 • 46, 2, , SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
 • 46, 3, , SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 46, 4, , SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
 • 46, 7, , POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
 • 46, 9, , SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
 • 47, 1, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 2, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 5, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 7, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 49, 3, , POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI
 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 52, 1, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
 • 52, 2, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 55, 1, , HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
 • 55, 3, , POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
 • 56, 1, , RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • 56, 3, , PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
 • 58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 62, 0, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 64, 9, , POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 66, 1, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 66, 2, , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 68, 1, , KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 68, 2, , WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
 • 73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 77, 1, , WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 77, 2, , WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 77, 3, , WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
 • 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
 • 78, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
 • 79, 1, , DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
 • 80, 1, , DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
 • 80, 2, , DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
 • 81, 2, , SPRZĄTANIE OBIEKTÓW
 • 90, 0, , DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
 • 92, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 93, , , DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA