CELKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000040981; numer REGON 356291869; numer NIP 6792691789

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000040981
NIP6792691789
REGON356291869
Data rejestracji04-09-2001
Data ostatniej zmiany27-08-2018
Kapitał zakładowy1 050 000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby kluczowe w firmie CELKAR

 • Władysław Hyrja PREZES
 • Andrzej Celban WICEPREZES ZARZĄDU
 • Maciej Madej WICEPREZES ZARZĄDU
 • Rafał Bieda PREZES ZARZĄDU
 • Iwona Karbowniak WICEPREZES ZARZĄDU
 • Małgorzata Bieda Wspólnik
 • Amadeusz Bałazy WICEPREZES ZARZĄDU
 • Jerzy Wojtasik WICEPREZES ZARZĄDU
 • Sławomir Bieda Wspólnik
 • Amadeusz Bałazy
  1. CELKAR LOGISTICS prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 07-02-2018
 • Andrzej Celban
  1. CEBO wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 20-01-2012
  2. CEBO wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 05-03-2012
  3. CELKAR LOGISTICS prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 07-02-2018
  4. RAIDER SERWIS prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 30-07-2018
 • Maciej Madej
  1. CELKAR LOGISTICS prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 07-02-2018
 • Rafał Bieda
  1. AMARANT INWESTYCJE SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 10-08-2015
  2. CEBO wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 20-01-2012
  3. CEBO wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 05-03-2012
  4. RAIDER SERWIS prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 30-07-2018
  5. RAIDER SERWIS wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Hutnicza 3, 20-218 Lublin
   w dniu 07-08-2018
 • Władysław Hyrja
  1. AMARANT INWESTYCJE prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Podłęska 25, 32-005 Niepołomice
   w dniu 16-06-2015

Klasyfikacje działalności PKD dla CELKAR

 • 45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI przeważająca
 • 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
 • 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
 • 82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
 • 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA