"CYNAMONOWY DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000381447; numer REGON 241904249; numer NIP 6443482107

Status Aktywna
Adres rejestracji
Małachowskiego 26, 41-200 Sosnowiec
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000381447
NIP 6443482107
REGON 241904249
Data rejestracji 22-03-2011
Data ostatniej zmiany 25-11-2018
Kapitał zakładowy 4 628 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SYSTEM

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie "CYNAMONOWY DOM"

 • *** PREZES ZARZĄDU
 • *** Wspólnik
 • ***
  1. "CYNAMONOWY DOM" wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Małachowskiego 26, 41-200 Sosnowiec
   w dniu 20-04-2011
  2. INVEST HOUSE wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Małachowskiego 26, 41-200 Sosnowiec
   w dniu 12-08-2013
  3. INVEST HOUSE wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Małachowskiego 26, 41-200 Sosnowiec
   w dniu 11-06-2014
  4. STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNY SOSNOWIEC" członek organu nadzoru - STOWARZYSZENIE, adres: Smolna 9, 41-200 Sosnowiec
   w dniu 05-05-2015
  5. STOWARZYSZENIE "ZAGŁĘBIOWSKA RADA BIZNESU" wiceprezes zarządu - STOWARZYSZENIE, adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 231/36, 41-300 Dąbrowa Górnicza
   w dniu 11-05-2015
 • ***
  1. INVEST HOUSE prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Małachowskiego 26, 41-200 Sosnowiec
   w dniu 12-08-2013

Klasyfikacje działalności PKD dla "CYNAMONOWY DOM"

 • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
 • 42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
 • 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
 • 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 • 43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
 • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
 • 43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 • 43, 31, Z, TYNKOWANIE
 • 43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 • 43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
 • 43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
 • 43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 • 43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
 • 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE