DEDALX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000781347; numer REGON 383085755; numer NIP 7123385538

Status Aktywna
Adres rejestracji
Sądowa 11/2, 20-027 Lublin
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000781347
NIP 7123385538
REGON 383085755
Data rejestracji 11-04-2019
Data ostatniej zmiany 11-04-2019
Kapitał zakładowy 5 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny ------

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie DEDALX

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla DEDALX

  • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH przeważająca
  • 43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
  • 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
  • 52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
  • 62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
  • 68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
  • 71, , , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
  • 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
  • 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
  • 81, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI