DEKA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000283177; numer REGON 20552712; numer NIP 8992620708

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000283177
NIP8992620708
REGON20552712
Data rejestracji21-06-2007
Data ostatniej zmiany30-05-2017
Kapitał zakładowy51 000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby kluczowe w firmie DEKA INWESTYCJE

 • Tomasz Andrzejewski Prokurent
 • Lesław Wspólnik
 • Lesław
  1. INVITE REST wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Hubska 52-54, 50-502 Wrocław
   w dniu 10-06-2013
 • Tomasz Andrzejewski
  1. "KANCELARIA" wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Kalisz,
   w dniu 12-02-2009
  2. EXTENT POLSKA prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Al. Armii Krajowej 4/14C, 50-541 Wrocław
   w dniu 09-10-2013
  3. FFF prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Prosta 51, 00-838 Warszawa
   w dniu 24-01-2013

Klasyfikacje działalności PKD dla DEKA INWESTYCJE

 • 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA przeważająca
 • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
 • 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA