EUROBENEFICIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

numer KRS 0000371739; numer REGON 101006042; numer NIP 8281407357

Status W likwidacji
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000371739
NIP8281407357
REGON101006042
Data rejestracji26-11-2010
Data ostatniej zmiany11-03-2019
Kapitał zakładowy10 000 PLN
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Odpis EUROBENEFICIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Aktualny odpis podmiotu z KRS.


Cena: 19.90 zł (brutto)

Pobierz odpis

Sprawozdanie finansowe EUROBENEFICIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Ostatnie złożone przez podmiot sprawozdanie finansowe.


Cena: 49.90 zł (brutto)

Pobierz sprawozdanie finansowe

Adres rejestracji

Osoby kluczowe w firmie EUROBENEFICIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

 • Rafał Prośniak CZŁONEK ZARZĄDU
 • Sławomir Malinowski Wspólnik
 • Emilia Chełkowska Kamionka Wspólnik
 • Stanisław Szukalski Wspólnik
 • Małgorzata Zdzienicka Wspólnik
 • Witold Witowski Wspólnik
 • Witold Witowski
  1. TECHNOLOGIE członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Grocholicka 3/4, 02-495 Warszawa
   w dniu 05-06-2014

Klasyfikacje działalności PKD dla EUROBENEFICIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

 • 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH przeważająca
 • 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE