FLUKAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000555552; numer REGON 361458469; numer NIP 5252617582

Status Aktywna
Adres rejestracji
Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000555552
NIP 5252617582
REGON 361458469
Data rejestracji 05-05-2015
Data ostatniej zmiany 08-06-2018
Kapitał zakładowy 139 146 100 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SYSTEM

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie FLUKAR INVEST

 • *** Członek organu nadzoru
 • *** Członek organu nadzoru
 • *** PREZES ZARZĄDU
 • *** Członek organu nadzoru
 • *** Członek organu nadzoru
 • *** Członek organu nadzoru
 • *** CZŁONEK ZARZĄDU
 • ***
  1. "AUTO-FIAT, HURT-DETAL, TOMASZ PENAR I JANUSZ PENAR" wspólnik - SPÓŁKA JAWNA, adres: Podkarpacka 14 C, 38-400 Krosno
   w dniu 26-10-2001
  2. A.M.TRADE prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Aleja Jana Pawła Ii 2, 38-440 Iwonicz-zdrój
   w dniu 05-09-2002
  3. JASOL członek organu nadzoru - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 24-09-2014
  4. PODKARPACKI ZWIĄZEK BIATHLONU prezes zarządu - STOWARZYSZENIE, adres: Leśna 2/A/, 38-440 Iwonicz-zdrój
   w dniu 27-02-2007
  5. RAFINERIA W JAŚLE członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 30-04-2013
 • ***
  1. "PRESTO DEVELOPMENT" prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Juliusza Słowackiego 6, 34-120 Andrychów
   w dniu 24-05-2002
  2. CATERING NAFTA wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Lwowska 21, 38-400 Krosno
   w dniu 21-04-2015
  3. ESPADON prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 28-11-2017
  4. INVESTIMUS prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Lwowska 21, 38-400 Krosno
   w dniu 28-02-2014
  5. PODKARPACKI ZWIĄZEK BIATHLONU wice prezes ds.organizacyjnych - STOWARZYSZENIE, adres: Leśna 2/A/, 38-440 Iwonicz-zdrój
   w dniu 27-02-2007
 • ***
  1. ENTERIUM wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Grzyśki 16, 40-560 Katowice
   w dniu 31-05-2010
  2. EUROINNOTECH EUROPEJSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Grzyśki 16, 40-560 Katowice
   w dniu 10-03-2011
  3. JASOL członek organu nadzoru - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 24-09-2014
  4. RAFINERIA W JAŚLE członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 30-04-2013
 • ***
  1. FLUKAR członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 10-06-2011
  2. JASOL członek organu nadzoru - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 24-09-2014
  3. RAFINERIA W JAŚLE członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 30-04-2013
 • ***
  1. JASOL członek organu nadzoru - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 24-09-2014
  2. NESSEL członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Hubska 44, 50-502 Wrocław
   w dniu 16-01-2018
  3. NETTLE członek organu nadzoru - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Hubska 44, 50-502 Wrocław
   w dniu 02-12-2011
  4. RAFINERIA W JAŚLE członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 30-04-2013
 • ***
  1. JASOL członek organu nadzoru - SPÓŁKA AKCYJNA, adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
   w dniu 24-09-2014
  2. MEZZANINE MANAGEMENT (POLAND) członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Złota 59, 00-120 Warszawa
   w dniu 03-09-2004
  3. NESSEL członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Hubska 44, 50-502 Wrocław
   w dniu 16-01-2018
  4. VETERINARO wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Rakowiecka 3/34, 02-532 Warszawa
   w dniu 04-07-2013

Klasyfikacje działalności PKD dla FLUKAR INVEST

 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA przeważająca
 • 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
 • 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA