FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

numer KRS 0000086210; numer REGON 931533690; numer NIP 8971401390

StatusAktywna
Forma prawnaFUNDACJA
KRS0000086210
NIP8971401390
REGON931533690
Data rejestracji31-01-2002
Data ostatniej zmiany07-02-2018
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Cel działania

Osoby kluczowe w firmie FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

 • Alicja Chybicka Członek organu nadzoru
 • Ewa Gorczyńska Członek organu nadzoru
 • Agnieszka Aleksandrowicz Zdral PREZES ZARZĄDU
 • Bernarda Kazanowska Członek organu nadzoru
 • Stanisław Różański Członek organu nadzoru
 • Grzegorz Dobaczewski WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW MEDYCZNYCH
 • Ewa Urbańczyk Członek organu nadzoru
 • Wojciech Pietras Członek organu nadzoru
 • Mirosław Szozda WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
 • Agnieszka Aleksandrowicz Zdral
  1. KRAINA SIATKÓWKI członek organu nadzoru - FUNDACJA, adres: Al. Armii Krajowej 4/6A, 50-541 Wrocław
   w dniu 31-12-2012