HIDROFILT VIZKEZELÉST TERVEZÖ ÉS KIVITELEZÖ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

numer KRS 0000682265; numer REGON 367536420; numer NIP 1010008386

StatusAktywna
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
KRS0000682265
NIP1010008386
REGON367536420
Data rejestracji09-06-2017
Data ostatniej zmiany14-07-2017
StatusOrganizacja porządku publicznego

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

------

Osoby kluczowe w firmie HIDROFILT VIZKEZELÉST TERVEZÖ ÉS KIVITELEZÖ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla HIDROFILT VIZKEZELÉST TERVEZÖ ÉS KIVITELEZÖ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

  • 28, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA przeważająca
  • 20, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
  • 20, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
  • 20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  • 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
  • 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
  • 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
  • 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE