"IGLOPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000048133; numer REGON 191922263; numer NIP 9581323518

Status Aktywna
Adres rejestracji
Polska 20, 81-339 Gdynia
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000048133
NIP 9581323518
REGON 191922263
Data rejestracji 01-10-2001
Data ostatniej zmiany 05-07-2018
Kapitał zakładowy 5 374 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SYSTEM

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie "IGLOPORT"

 • *** PREZES ZARZĄDU
 • *** Prokurent
 • ***
  1. NORDFISH prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Handlowa 6 D, 15-399 Białystok
   w dniu 26-05-2003
  2. UNIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO wiceprezes zarządu - STOWARZYSZENIE, adres: Traktorowa 170, 91-203 Łódź
   w dniu 29-10-2002

Klasyfikacje działalności PKD dla "IGLOPORT"

 • 10, 1, , PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA
 • 10, 2, , PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
 • 10, 3, , PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
 • 35, 30, Z, PRODUKCJA LODU DLA CELÓW ŻYWNOŚCIOWYCH LUB NIE ( NP. DLA CELÓW CHŁODNICZYCH )
 • 46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 55, 1, , HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
 • 56, 1, , RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • 68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 73, 1, , REKLAMA
 • 73, 2, , BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA